Teplocom OÜ on tegutsenud Eesti turul alates 2001. aastast. Firma on spetsialiseerunud peamiselt torustike ehitamisele: kütte-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitorustikele.

Meil on suur kogemus soojustussüsteemide renoveerimises ja soojussõlmede montaažis ning küttesüsteemi automaatika ja kõigi reguleerimiselementide häälestamises. See on tõepoolest vastutusrikas protsess, ning asudes tegelema ühe või teise projektiga, suhtume oma töösse maksimaalse vastutusega: nii montaaži- kui ka reguleerimistöödel kasutame professionaalset tehnikat.
 
Arvestades meie kliimatingimusi on õigesti funktsioneeriv ja vastupidav küttesüsteem eluliselt tähtis vajadus. Maa-aluste kommunikatsioonide ehitusel pööratakse alati tähelepanu kõigile töö etappidele: alates vajalikest kooskõlastustest ning lõpetades ümbritseva keskkonna täieliku taastamisega. Sisetorustike montaaži puhul on esmatähtis tööde korralik teostus.

Seoses eespool nimetatud eelistega on Teplocom OÜ klientideks mitte ainult korteriühistud ja eraisikud, vaid ka suured organisatsioonid ja riigiasutused. Täpselt valitud tegevusvaldkond, mida oleme järginud kõik need aastad, aga ka meie töötajate kõrge kvalifikatsioon ning kasutatavate materjalide kvaliteet lubavad meil teha oma tööd kohusetundlikult, teil aga olla kindel, et hea tulemus on tagatud!

 


Lugupidamisega,
Teplocom OÜ juhatus