Torustikud, küttesüsteemid, kanalisatsioon – need on kaasaegse tsivilisatsiooni tunnused ja oleks raske kasvõi hetkeks ette kujutada, mis juhtuks kui kommunikatsioonid puuduksid.

 

Teplocom OÜ  – otsused koos tagatud kvaliteetsete tulemustega.

 

Me pakume järgmisi teenuseid:

 

Küte:

  • soojuse individuaalse arvestamise süsteemid paigaldus
  • soojustrasside ehitus
  • küttesüsteemide ehitus ja renoveerimine
  • soojussõlmede paigaldus
  • soojusarvestite paigaldus
  • automaatika häälestus
  • küttesüsteemide balansseerimine
  • soojussõlmede ja küttesüsteemide survepesu ja surveproovid

 

 

Veetrassid ja kanalisatsioon:

  • välitrassid

  • sisetorustikud